2020 Hac Yönergesi

A. 2020 HAC TAKVİMİ

1. Müracaatlar 05 Mart 2020 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Gudrunstraße 189 1100 Viyana adresinde bulunan Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine, Bregenz ve Salzburg Din Hizmetleri Ataşeliklerine, Atib derneklerine ve online www.atib.at web sitesi üzerinden yapılacaktır. Kaydı yapılan hacı adayları Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi tarafından kendilerine posta yoluyla gönderilecek olan 2020 yılı Hac Müracaat Formu ile birlikte diğer gerekli evrakları 22 Mayıs 2020 tarihine kadar kaydını yaptırdığı yukarıda zikredilen yerlere teslim etmesi veya Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi’ne elden veya iade i taahhütlü posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

2. Hac kontenjanının dolmasından sonra vefat veya vazgeçme gibi sebepler ile müracaat sayısında eksilme meydana gelmesi halinde müracaat sırası dikkate alınacaktır. Kontenjan sayısına göre yedek listede yer alan hacı adaylarına yazılı veya telefon ile Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi tarafından bilgi verilecektir.

3. Hacı adayları kayıt esnasında verdikleri bilgilerin doğruluğundan tamamen kendileri sorumludur. Doğru ve hızlı bir iletişim için kendilerine ait güncel bilgilerini, cep telefon numaralarını ve e-mail adreslerini kayıt sistemine veya görevliye mutlaka vermek zorundadırlar. İleri yaş ve benzeri sebeplerden dolayı teknolojiyi kullanamayan hacı adayları için birinci derece yakınları iletişim sorumluluğunu üzerilerine alabilirler.

4. Bu yıl hacca gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben [1] 12-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, dönüşler ise takriben 08-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında gercekleştirilecektir.

5. ‘Kısa Süreli Tip Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleritakriben121-22 Temmuz 2020, dönüşleri ise takriben 08-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında olup, ‘Kısa Süreli Tip’ uçuşu seçen hacı adaylarının gidiş ve dönüşleri sadece Viyana havalimanından olacaktır.

6. Hacı adaylarına kafilelere göre oluşturulacak hareket tarihleri ve uçuş programları Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi tarafından bir hafta önceden bildirilecektir.

7. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile Hacca gidecek Avusturya oturumlu hacı adaylarımızın Avusturya’da oturumu olmayan 1. ve 2. derece akrabalarını da beraberlerinde hacca götürebilmeleri imkanı verilecektir.
Bu amaçla asağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu’na müracaat etmiş ve kurada çıkmamış olmaları ve daha önce hiç hacca gitmemiş olmaları gerekmektedır.

b) Avustruya’dan müracaat edip Türkiye’deki birinci derece (anne, baba, eş ve çocukları) ve ikinci derece (büyükbaba (dede), büyükanne (nine), torun ve kardeş) akrabasını hacca götürmek isteyen hacı adaylarının da mutlaka söz konusu yakınlarının yanında hacca gitmesi gerekmektedir. Hastalık, kaza vb. önceden bilinemeyen ve belli olmayan durumlar haricinde, kaydını yaptıktan sonra vazgeçen hacı adaylarının Türkiye’deki yakınlarının da kayıtları geçersiz sayılacaktır.

Bu şartları yerine getirmeyen müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Not: Söz konusu kontenjan sadece Avustruya’dan hacca giden vatandaşlarımızın Türkiye’deki söz konusu yakınları içindir. Türkiye kontenjanı sınırlı olduğu için kayıtlar müracaat tarihi esas alınarak işleme alınacaktır. Ayrıca Avusturya’da görev yapan din görevlisinin hacda görevlendirilmesi halinde Türkiye’deki Avusturya oturumu olmayan yakınları bu kontenjandan yararlanamayacaktır. Ancak din görevlisi hacı olarak gitmesi halinde, yakınları bu kontenjandan yararlanabilecektir.[1] Havayolu şirketinden kaynaklanacak olan değişikliklerden organızasyonumuz sorumlu değildir.

B. MÜRACAAT ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1. Müracaatlar 05 Mart 2020 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Gudrunstraße 189 1100 Viyana adresinde bulunan Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine, Bregenz ve Salzburg Din Hizmetleri Ataşeliklerine, Atib derneklerine ve online www.atib.at web sitesi üzerinden ön kayıt uygulaması şeklinde yapılacaktır.

2. Hacı adayları, ön kayıt akabinde her kayıt sahibine otomatik olarak bilgisayardan verilen kayıt numarası ile 1000 Avro ön kayıt ücretini kayıt tarihi itibariyle beş iş günü (bir hafta) içerisinde ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedır. Ön kayıdını yukarıda zikredilen yerlerden birine yaptıran hacı adayları müracaat tamamlandığında, müracaat formunun cıktısı alınarak imzalamaları ve görevliye teslim etmeleri gerekmektedır. Söz konusu ücretin yatırılması ile ön kayıt yapılmış sayılacaktır. Kayıt ücretinin yatırılmadığı başvurular ise işleme alınmayacaktır.

3. Kaydı yapan görevli her hacı adayını ayrı ayrı kaydedecek ve kaydı yapılan kadın(45 yaş altı) hacı adaylarına refakat edecek akrabasının kayıt numarası, ad ve soyadı, akrabalık derecesi mutlaka Refakatçi kısmında belirtilecektir. İnternet üzerindeki Hac Kayıt Formunda hacca gidecek kişinin kimlik, pasaport, uçuş, adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta ve dernek bilgileri doldurulacaktır. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayı oluşabilecek aksaklıklardan (vize alınamaması ve gruptan ayrılma gibi Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

4. Hacı adaylarının müraacatlarını sisteme kayıt eden görevliler işlem tamamlandıktan sonra formun cıktısını alarak, bilgilerin doğruluğunu hacı adayına teyıt ettirdikten sonra hacı adayının ıslak imzasını almaları gerekmektedir. Bu formlar daha sonra Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine iletilmek üzere muhafaza edilecektir.

5. 2020 Hac Müracaat Formunu ve gerekli evrakları herhangi bir sebeple 22 Mayıs 2020 günü mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine teslim etmeyen hacı adaylarının müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi ile görüşerek mazeretleri kabul edilen hacı adayları hariç).

6. Gönderilen evrakların takibatının kolaylıkla sağlanabilmesi için iade i taahhütlü (Einschreiben) gönderilmesi gerekmektedir. Bu sayede hacı adayları, evrakın tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını ilgili web sitelerinde takibat numarası üzerinden kontrol edebileceklerdir. Ayrıca Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezinden hacı adayına evrakların ulaşıp ulaşmadığını dair bilgi verilmeyecektir.

7. T.C. Vatandaşı ve T.C. pasaportuna sahip olanların haricinde hiçbir hacı adayına Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından vize verilmediği için bu kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Devam eden temaslar neticesinde Suudi Arabistan makamlarınca diğer ülke vatandaşlarına vize verilmesi halinde müracaatlar alınacaktır.

C. HAC VE UMRE İŞLERI YÜRÜTME MERKEZINE TESLİM EDİLECEK BELGELER

1. Hacı adaylarına Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi tarafından gönderilen 2020 Yılı Hac Müracaat Formunun imzalanmış aslı,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için en az 10 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerliliği olan ve 3 boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı,

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en az 01 Mart 2021tarihine kadar geçerlilik süresi bulunan Avusturya oturum kartının (Aufenthaltstitel) aslı,

4. Arkasına mutlaka adı-soyadı ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayıt numarasının yazılı olduğu, zemini beyaz renkli olan 1 adet biyometrik fotoğraf,

5. Doktor tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Menenjit ( Meningokokken) tipi aşının yapıldığını gösteren sarı renkli aşı karnesinin (Impfpass) aslı.

Not: Menenjit aşısının geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu nedenle yapılmasının üzerinden 3 yıl geçmiş olan aşı karnesinin yeniden yapılması gerekmektedir. Grip aşısı ise zorunlu değildir.

6. Suudi Arabistan yetkililerince daha sonra talep edilecek belgeler ve sağlık ile ilgili yapılması gereken işlemler hacı adayları tarafından yerine getirilmesi zorunludur.

D. ATAŞELİK VE ATİB’E BAĞLI OLAN DERNEKLERDE HACI ADAYINA YARDIM AMACI İLE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Kayıtlar sadece internet üzerinden www.atib.at adresinden yapılacaktır.

2. Kayıtlar sadece biyometrik pasaportlar ile yapılacaktır.

3. Kayıt yaptıran hacı adayı, Suudi Arabistan hac şartları göz önünde bulundurularak üçüncü şahısların yardımı olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmalıdır. Hac farizasını yerine getirmesine engel olmayacak şekilde bedensel engeli bulunan hacı adaylarının mutlaka yanlarında bir refakatçi bulunması gerekmektedir. Refakatçisi olmayanların kaydı yapılmayacaktır. Yanlış beyan veya gözden kaçma suretiyle Suudi Arabistan’a organizasyonumuz ile giden bu tür sağlık sorunu olanların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır.

Alzheimer hastası, ileri derecede kanser hastası, diyaliz makinasına giren böbrek hastaları, açık kalp ameliyatı olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlığı olanların hacca gitmeleri farz olmadığından ve Suudi Arabistan’daki aşırı izdiham ve yoğunluk nedeniyle zorluk yaşayacak olmalarından dolayı kayıtları alınmayacaktır.

4. Kaydı yapılan hacı adaylarımızın evrakı, “2020 Yılı Hac Müracaat Formu” ile birlikte, kayıt yapan görevli tarafından teslim alınacak, eksik evrakı bulunan müracaat sahiplerinin evrakı ise kesinlikle teslim alınmayacaktır (Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi ile görüşerek mazaretleri kabul edilen hacı adayları hariç).

Her hacı adayı için bir zarf açılacak, istenilen belgeler zarfın içerisine konulacaktır (aileler için tek zarf kullanılacaktır). Zarfın üzerine hacı adayının kayıt numarası ve ismi, refakatçının kayıt numarası ve ismi yazılacaktır.

5. Hacı adayın Müracaatdan sonra değişiklik taleplerini (Adres, uçuş vb) mutlaka yazılı olarak mektup veya e-mail ( hac@atib.at) yolu ile Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine iletmek zorundadır.

6. Kayıt esnasında görevli kişi hacı adayının müracaat formuna kesinlikle kendisinin veya derneğin numarası ile e-posta adresini yazmayacaktır.

7. Ataşelikler ve Dernekler eksiksiz olarak teslim aldıkları evrakı 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine ulaştıracaklardır.

E. HAC SEFERLERİ

Hacı adayları Viyana, Salzburg, Münih ve İstanbul Havalimanı ( yeni Havalimanı) veya Sabiha Gökcen havalimanlarından uçacaklardır. Ancak uçuşlar gerekli hallerde Müracaat Formu’nda belirtilen havalimanı dışındaki havalimanlarına da planlanabilecektir. Suudi Arabistan’a gidişler hac öncesi Mekke’ye, dönüşler ise hac sonrası Medine’den olacaktır. Medine’de Uzun süreli Hacı adaylarının kalma süresi 3 ile 5 gün, kısa süreli Hacı adayları için 2 ile 3 gün arasında planlanacaktır. Kısa-Uçuş tipi seçen hacı adayları sadece Viyana havalimanından uçacaklardır.

Oda Tercihli Konaklama

Hacı adaylarımız otel kategorisi gözetmeksizin normal tip standartlardaki binalarda 2, 3 veya 4 kişilik oda tercih edebilecek ve buna göre kayıt yaptırabileceklerdir.

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de veya Büyük Harem’e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır. Yemekler Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabildot usulü, öğle için kumanya verilecektir.

Mekke-i Mükeremede hacılarımızın otellerinden Kabeye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü sağlanacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke-i Mükerreme trafik komisyonunun almış olduğu karar gereği 26 Temmuz – 05 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmemektedir.)

F. UÇUŞ ŞEKİLLERİMİZ
 1. Direkt Uçuşlar (Türkiye’den yakını olmayan)

  Uçağa gidişte sadece Avusturya’dan binecek ve dönüşte yine sadece Avusturya’da inecek hacı adayları bu uçuş şeklini seçeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararası sivil havacılık kurumu) kuralları gereğince bulunduğumuz ülke Avusturya’dan Suud Havayolları ve Alman Havayolları dışındaki uçak şirketleri (Türk Hava Yolları gibi), Avusturya’dan direkt uçuş yapamadıkları için bu şirketler 2. bir ülkeye iniş-kalkış yapmak zorunda olduklarından dolayı uçuşlar aktarmalı olacaktır.

   

  2. Bağlantılı Direkt Uçuşlar (Yakını ile Türkiye’de birleşecek)

  Bu uçuş şekli Avusturya oturumu olan ve Türkiye’de bulunan akrabaları ile birlikte gitmek isteyen hacı adayları içindir, hacı adaylarımızın güzergahları: Avusturya – Türkiye (İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı) – Suudi Arabistan / Suudi Arabistan – Türkiye (İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı) – Avusturya şeklinde olacaktır.

   

  3. Bağlantılı İstanbul Uçuşları (Yakını Avusturyadan katılacak)

  Avusturya oturumu olmayan ve Avusturya’dan birinci ve ikinci derece yakını (Anne, Baba, Eş ve Çocuklar gibi) ile hacca gitmek isteyen vatandaşlar, uçağa sadece İstanbul Havalimanından binip dönüşte yine sadece İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Avusturya bağlantıları (yakını) bulunmaktadır.

   

  4. Bağlantısız İstanbul Uçuşları (Türkiye’den biniş ve Türkiye’ye iniş)

  Avusturya oturumu olan ve Türkiye´de ikamet eden vatandaşlar (emekli vs.), uçağa sadece İstanbul Havalimanından binip dönüşte yine sadece İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Avusturya bağlantıları bulunmamaktadır.

   

   

  5. Kısa Süreli Uçuşlar

  ‘Kısa Süreli Tip’ hac organizasyonunu tercih eden hacı adayları sadece Viyana havalimanından uçacaklar ve yine sadece Viyana havalimanına döneceklerdir. Bu uçuş tipinde kontenjan sınırlı olduğundan müracaat tarihi sırasına göre kayıt yaptıran kişiler sıra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer açılması durumunda kesin kayıt yaptıracaklardır.

   

  Not:    1. Havalimanlarına gidiş ve dönüşler hacı adaylarının kendileri tarafından sağlanacaktır. 

   

  2. Hacı adayları hangi havalimanından Suudi Arabistan’a intikal ederse, dönüşte yine aynı havalimanına inmek zorundadırlar. Aynı dernekten kayıt olduğu halde farklı uçuş şekli seçen hacı adayları aynı uçakta yer almayacaklardır.


G. PARAYA İLİŞKİN İŞLEMLER
 1. Hacı adayları hac ücretlerini aşağıda belirtildiği şekilde yatıracaklardır:

   

  1. Hac ücreti, mutlaka örneği bulunan havale formuna uygun şekilde doldurularak yatırılacaktır. (Her havale formu sadece bir kişiye ait olup, aynı belge ile birden fazla kişi için ödeme yapılmayacaktır.)

   

  2. Hac ücreti, gidiş-dönüş uçak bileti, Mekke ve Medine’de konaklama, verilecek tabldot usulü kahvaltı ve akşam yemeği, Arafat çadırı, Cidde-Mekke-Medine ve meşair arası intikal, Suudi Arabistan’da deliller ve müesseseler birliğine ödenecek ücretler, personel ve sağlık hizmetleri harcamaları ile hac kurban bedelini kapsamaktadır.

   

  3. Hac ücretini yatırdıktan sonra vefat edenlerin durumu;

   

  1. Avusturya’da vefat edenlerin paraları, o tarihe kadar yapılan masrafların karşılığı kesildikten sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir.

   

  1. Suudi Arabistan’da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu şirketinden  dönüş  bileti iadesi alındığı takdirde sadece bu meblağ kanuni varislerine iade edilecektir. Ayrıca vefat  edenin  üzerinden çıkan  değerli  eşyaları  ile  paraları  organizasyonumuza  intikal  ettiği  takdirde  kanuni mirasçılarına teslim edilecektir.

  4. Dernekler kayıt işlemleri için hacı adayından herhangi bir ücret almayacaklardır. 

   

  5. Hac Ücretleri

   

  Normal ve Kısa Süreli:

  4 KİŞİLİK ODA

  3 KİŞİLİK ODA

  2 KİŞİLİK ODA

  4.950 €

  5.400 €

  6.100 €

   

  Türkiye’den Gidiş:

  4 KİŞİLİK ODA

  3 KİŞİLİK ODA

  2 KİŞİLİK ODA

  4.850 €

  5.250 €

  5.950 €H. ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT SONUNDA VAZGEÇENLERİN DURUMU

1. Ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra kesin kaydını yaptırmadan vazgeçenlerden müteferrik masraflar karşılığı 200 Avro kesilerek bakiye kalan meblağ hacı adaylarının bildirecekleri banka hesabına iade edilecektir.

2. Kesin kayıt ücretini yatırdıktan sonra çeşitli sebepler ile hacca gidemeyenlerin yatırmış oldukları hac ücretleri, uçuşlara 4 hafta kala (kesin kayıtların başladığı tarihten uçuşa 28 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine ulaşması halinde, yatırdıkları meblağdan yapılan planlamalar, rezervasyonların iptali ve müteferrik masraflar karşılığında 300 Avro, şayet kendilerine malzeme gönderilmiş ise malzeme ücreti olarak 150 Avro olmak üzere toplam 450 Avro kesildikten sonra kalan meblağ bildirilen banka hesabına iade edilecektir. Gönderilen malzemenin iadesi mümkün değildir.

3. Vizesi alınıp, uçak bileti kesilmiş ve otel masrafları da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgeçenlerden ise (uçuşun başlamasına 28 günden daha az bir süre içerisinde) vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine ulaşması halinde, yatırdıkları meblağdan 500 Euro ilaveten 125 euro Malzeme bedeli ,toplam 625 Euro kesilmektedir.

4. Ucus hakkinin kullanilmadigi durumlarda (no-schow) ucustan sonra bilet iadesi yapilamaz .Sadece alan vergisi iade edilir.

5. Yukarida belirtilen kesintiler sonrasinda kalan meblag Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine yazılı olarak bildirildiginde banka hesabına iade edilir. İptal ve iade talebi Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezine ulasması halinde işleme alınacaktır.Sözlü yapılan iptal ve iade talepleri dikkate alınmayacaktır.Güvenlik nedeniyle her türlü parasal iade (emanet,iptal-iade,fazla havale gibi ) alıcının banka bilgilerini içeren yazılı bir dilekçe ile mümkündür.

6. SEMİNERLER

Hac ibadetinin yapıldığı yerin iklim şartları, milyonlara varan insanların hac menasikini aynı zaman ve mekanda yapma zorunluluğu, dil yetersizliği ve benzeri sebeplerden dolayı organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacı adaylarının ve rehberlik yapacak görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla;

1. Din Hizmetleri Ataşelikleri hizmet bölgelerinde organizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir.

2. Din görevlilerimiz hac organizasyonumuzun dini bakımdan daha anlamlı, feyizli, organize bakımından daha sağlıklı ve düzenli yürümesi açısından hacı adaylarına hac seyahati başlamadan önce en az 2 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ayrıca, Din Hizmetleri Ataşelikleri hizmet bölgelerinde bütün hacı adayları için de genel bir bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir.

3. Uygulanacak programların tarihleri ve yerleri uygun bir şekilde hacı adaylarına duyurulacaktır.

I. HACI ADAYLARINA VERİLECEK HİZMETLER VE MALZEMELER
  1. 1. T.C Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince verilecek Hizmetler:
   1. Suudi Arabistan Büyükelçiliğindeki vize işlemleri tamamlanacaktır.
   2. Suudi Arabistan’a gidiş-dönüş uçak biletleri temin edilecektir.
   3. Hacı adaylarımız için yeteri kadar liyakatli erkek ve kadın din görevlisi görevlendirilecektir.
   4. Hacı adaylarımızın paralarının çalınması veya kaybolması ihtimaline karşı tedbir olmak üzere Mekke ve Medine’de “Emanet Hesabı” hizmeti verilecektir.
   5. Suudi Arabistan’da verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.
   6. Hac kurban bedeli ilgili kuruluşa hacı adayaları adına ödenecektir.
  2.  

    

   2. Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Hizmetler:  

    

   1. Mekke ve Medine’de kalacakları binalar kiralanacaktır.
   2. Suudi Arabistan’da, şehirlerarası ve meşair intikalleri ile Mekke ve Medine’deki ziyaret yerleri için otobüsler kiralanacaktır.
   3. Mekke ve Medine’de Haremeyn-i Şerifeyn’e 1 km mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan binalar için servis otobüsleri temin edilecektir.
   4. Arafat ve Mina için sayısı ve içeriği bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir,
   5. Bütün hacı adaylarına Mekke ve Medine’de hac boyunca tabildot usulü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ve öğle için kumanya verilecektir.
   6. Mekke ve Medine’de verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinden (ilaç, sağlık ocağı, hastane, ambulans vs.) bütün hacı adayları yararlanacaktır.
   7. Hacı adayları için Suudi Arabistan’da hac kurbanı kesilecektir.

J. VİZE İŞLEMLERİ
  1. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, vizeler Suudi Arabistan Krallığı’nın Büyükelçiliğinden alınacaktır.

    

   Vizelerin verilmesinde Suudi Arabistan Büyükelçililiğinin kıstasları belirleyici olduğundan, alınamayan vizelerden Müşavirliğimiz sorumlu değildir.


K. ÇEŞİTLİ KONULAR

   1. Organizasyonumuz ile hacca gidecek hacı adayları, Suudi Arabistan’a indiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonuna dahil olacaklardır. Türkiye’den gelen hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen hizmetlerin (Sağlık, kayıp, karşılama, irşat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.) tamamından, organizasyonumuz ile hacca gidecek hacı adayları da yararlanacaklardır.
   2. Hacı adaylarının paralarının çalınması veya kaybolması ihtimaline karşı tedbir olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Emanet Hesabı” uygulamasına devam edilecektir.
  1.  

   Bu çerçevede;

    

   1. “Emanet Hesabı” uygulamasından yararlanmak isteyen hacı adayları, Müşavirliğimizce gönderilen “Emanet Hesabı Havale Formu” ile ilgili hesaba istedikleri meblağı 26 Haziran 2020 Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir.

    

   1. Bu hesaba para yatıranlar; Suudi Arabistan’da Müşavirliğimiz denetiminde açılacak olan Muhasebe Bürolarından, saat 08:00-18:00 arası yatırdıkları Avro karşılığı (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir.

    

   1. Kalan paraları ise, hacılarımızın tamamının Avusturya’ya dönüşlerinin akabinde yazılı olarak bildirecekleri banka hesaplarına bir ay içerisinde Avro olarak havale edilecektir.

    

   1. Hacı adayına pasaportu, uçak bileti ve diğer ilgili evrakları uçuştan önce grup din görevlisi tarafından havalimanında teslim edilecektir. 

    

   1. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acentası konumunda değildir.

    

   1. Suudi Arabistan mahalli kuruluşlarından veya uçak şirketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan kesinlikle Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

    

   İRTİBAT BİLGİLERİ

    

   Yazışma Adresi:  Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezi 

   Sonnleithnergasse 20

   1100 Viyana

    

   Telefon 1 :            +43 1 334 62 80 400

   Telefon 2 :            +43 1 334 62 80 191

   Faks:                     +43 1 334 65 41

   İnternet:                www.atib.at

   E-posta:                 hac@atib.at

    

   Müracaat/Kayıt:  www.atib.atL. HESAP BİLGİLERİ

2020 Yılı Hac Organizasyonumuza katılacak olan hacı adaylarının ön kayıt ücreti ile kesin kayıt ücretini yatıracakları banka hesabı aşağıda belirtilmiştir.

Alıcı: Türkische Botschaft Abt. für soziale Angelegenheiten

Banka: Bank Austria

IBAN: AT47 1200 0100 2748 4616

BIC: BKAUATWW